Ryggkirurgiskt centrum

”Systemet jobbar åt oss”

Amanda Westerlund

Verksamhetschef på Ryggkirurgiskt Centrum

Kort om Ryggkirurgiskt centrum (RKC)?

Varje år tar vi emot cirka 12 000 patienter vid vår mottagning. Cirka 7500 av besöken är nybesök, varav ca 22% bedöms behöva en operation. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår kunskap och följer en arbetsmetodik som fokuserar på kontinuerlig förbättring av rutiner för ökad patientsäkerhet.

Vad såg ni för möjligheter när ni fick höra om Zymego?

Att kunna optimera vår tidbok, minska luckor och ge patienter möjlighet till bättre tider.

Vad är det viktigaste resultatet ni har fått av att använda Zymego?

Vi har minskat antalet obokade tider och minskat den tid som vår personal lägger på att fylla luckor.

Berätta om de utmaningar ni hade innan ni började med Zymego, som gjorde att ni ville börja använda tjänsten.

Vi skaffade Zymego för att vi hade mellan 5-10% obokade tider i vårt schema som vi ville täcka upp. Det var lite svårt att till en början förstå allt med tidstyper osv. Vi fick ändra i våra rutiner för att inte glömma att spärra vissa tider vid behov.

Vad hade ni för farhågor angående systemet?

Att det inte skulle fungera, att det skulle göra att allt blev kaos, men det visade sig fungera jättebra.

Hur upplevde ni uppstarten av Zymego?

Något krånglig då vi var flera inblandade och jag fick ta "över" ansvaret för det när det redan startat igång. Det hade varit lättare att vara med från början, men det löste sig bra.

Hur lång tid tills ni upplevde märkbar effekt av att Zymego var igång?

Det tog bara en månad ungefär.

Vad har ni råkat ut för problem med igångsättningen av Zymego?

Bara småsaker. Några gånger har vi glömt spärra tider osv.

Hur har ni behövt anpassa ert schema efter att Zymego börjat hantera bokningar? Om ja, på vilket sätt och har det varit positivt eller negativt?

Lite, men i det stora hela inga större ändringar.

Hur tycker ni att det fungerar att samarbeta med Zymego?

Det fungerar bra.

Vilka resultat har ni uppnått genom att använda Zymego?

De luckor vi haft i vårt schema har ibland fyllts inom några sekunder. Den tid vår administrativa personal har tidigare lagt på att fylla dessa tider har reducerats. Det minskar framförallt stressen för många av våra medarbetare. Och det höjer framförallt patienternas upplevelse av vården, att kunna få en snabb tid.

Vad tycker patienterna om tjänsten?

De tycker att tjänsten är mycket bra och uppskattar att kunna få erbjudanden om tidigare tider. Till exempel så hade vi en patient som vi fick in remissen på igår och han fick en tid samma dag.

Märker personalen att Zymego hanterar bokningar?

Ja!

Har ni någon särskild händelse ni kommer ihåg när ni insåg att Zymego tillsätter tider automatiskt?

Ja, vi släppte fem tider till vår kvällsmottagning och inom loppet av en minut så var alla bokade.

Har ni något praktiskt exempel på hur Zymego hjälper er mottagning?

Minskad tid på att boka om/av patienter. Minskad tid i telefon. Minskad frustration hos personal. Fyller luckor. Ger patienter möjlighet till kortare väntetider.

Vad skulle du säga till andra kliniker som funderar på att börja använda Zymego?

Kör, man fattar inte allt på en gång men systemet kommer att jobba åt er. Börja lite lugnt med någon tidstyp och koppla på fler tidstyper allt eftersom.

Ladda ner pdf

Tack vare vår smarta bokningslogik passar Zymego alla typer av mottagningar. Ladda ner PDF för mer information eller boka en demo med oss.

Din nerladdning är färdig

Tack för ditt intresse för Zymego. Vi har mejlat dig en nerladdningslänk men om du vill så kan du ladda ner filen redan nu. Tryck på nerladdningsknappen nedan, så får du en pdf-fil med det samma. Vi berättar gärna mer.
Ladda ner pdf
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur vi hjälpt andra