Automatisk triagering av remisser

Zymego Triage

Ingmar Veinberg
Chief Medical Officer

Administration tar allt mer tid inom sjukvården. Det finns undersökningar som visar att vårdpersonal tvingas lägga så mycket som 60% av sin tid på administrativt arbete.
Arbetsuppgifter som tar mycket tid i anspråk för vårdpersonal är triagering och schemaläggning av remisser.

Automatisk triagering med hjälp av AI

Zymego Triage prioriterar och schemalägger remisser automatiskt, med hjälp av smarta algoritmer och artificiell intelligens. Systemet hanterar stora mängder remisser åt gången, vilket gör arbetet med triagering och schemaläggning både smidigare och mer effektivt. Systemet minskar tiden som vårdpersonal behöver lägga på administration och ger mer tid för patientnära arbete.

Så här funkar det

Genom att analysera stora dataset för triage och schemaläggning kan systemet ge förslag på prioritering och schemaläggning av flera remisser åt gången. Personalen kan enkelt dra och släppa remisser i programmet, för att justera programmets förslag. När eventuella justeringar är genomförda så kan alla remisser schemaläggas med ett klick. Användarvänligheten och automatiseringen möjliggörs av integration med journalsystemet.

Lösningar som frigör tid inom sjukvården

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om hur våra lösningar fungerar.

Vad krävs av oss som mottagning vid implementering av Zymego Now?

Mottagningen behöver fylla i ett kortare formulär med information om hur systemet ska behandla olika bokningstyper. Ni behöver även hänvisa till Zymegos webbportal i kallelser, på er hemsida, i telefonsvarare och via information på mottagningen. Om ni är anslutna till en app där patienter kan boka tider, så rekommenderar vi att information om Zymego Now och länk till webbportalen läggs till i appen.

Hur kan systemen vara helt automatiserade?

Automatisering möjliggörs genom integration med det journalsystem som används. Vi har i nuläget en integrationer med journalsystemen WebDoc och TakeCare. För andra journalsystem så krävs det att vi sätter upp en ny integration, vilket de flesta system på marknaden idag har stöd för. 

Hur kan vi vara säkra på att rätt patienter från väntelistan matchas till rätt tider med Zymego Now?

Information om varje patients bokade tider hämtas från journalsystemet genom en integration. Genom integrationen hämtar Zymego även nödvändig information för att kunna matcha rätt patienter till rätt tider. Tack vare vår avancerade matchningsfunktion kan vi säkerställa korrekt matchning.

Hur arbetar ni med hantering av personuppgifter och datasäkerhet?

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och samarbetar med europeiska IT-leverantörer för kryptering och lagring av personuppgifter. Zymego har utvecklats med ett stort fokus på datasäkerhet och följer kontinuerligt de senaste säkerhetsrekommendationerna. Vi hanterar endast bokningsdata.

Vad skiljer Zymego Now ifrån 1177?

1177 har ingen funktionalitet för att automatiskt tillsätta avbokade tider. 1177 avlastar därför inte bokningspersonal på samma sätt som Zymego och ger heller inte patienter möjlighet till kortare väntetid. 

Vad krävs rent tekniskt vid implementering av Zymego Now?

För användare av Webdoc och TakeCare: Vi har en integration mot journalsystemen WebDoc och TakeCare. Detta innebär att mottagningar som använder WebDoc kan kopplas upp till Zymego Now så snart formuläret som avser bokningstyper är ifyllt.

För användare av andra journalsystem: Plattformen behöver integreras med det journalsystem som används, något de flesta journalsystem på marknaden idag har stöd för. Om journalsystemet är webbaserat så sköter vi allt tekniskt arbete relaterat till integrationen. Om journalsystemet körs on-premise (dvs. en lokal installation av systemet) kan det krävas att IT-avdelningen är involverad i integrationsarbetet i viss utsträckning. För mottagningar som använder ett journalsystem vars drift sköts av regionen, så behöver regionen ge oss tillåtelse att integrera. Tillåtelse att integrera ges normalt efter att regionen har stämt av behovet med berörd mottagning/mottagningar. 

Alla patienter har inte BankID. Hur resonerar ni kring det? 

Av säkerhetsskäl krävs elektronisk identifiering såsom BankID. Syftet är att säkerställa att uppgifter om en patients vårdbesök inte hamnar hos fel person. 

75% av befolkningen har enligt Inera använt BankID för att logga in i 1177:s portal, och för varje år som går blir äldre patienter alltmer digitala. Covid-19 pandemin har accelererat denna utveckling. I övrigt är plattformen utformad för att passa så många patientgrupper som möjligt, oavsett ålder och digital vana. 

Vilka betalmetoder erbjuds i Zymego Lobby? 

Vi erbjuder betalning med Swish och kortbetalning.

Behöver jag en fysisk betalterminal på min mottagning för Zymego Lobby?

Nej, allt sker digitalt i vår webbportal genom integration med journalsystem och databas för frikort.

Jag vill implementera Zymego Triage. Hur gör jag?

Vi behöver först säkerställa att journalsystemet ni använder har rätt stöd för integration. Därefter kan vi antingen använda oss av er befintliga databas av remisser och bokningsdata eller bygga upp en ny databas. Programmets förslag på triagering och schemaläggning bygger på algoritmer och historiskt data. Förenklat kan man säga att desto mer data programmet får, desto mindre behöver ni göra eftersom träffsäkerheten ökar.

Behöver jag aldrig hantera remisser med Zymego Triage? 

Jo en viss hantering krävs, men tiden det tar minskar avsevärt. Zymego Triage är ett bokningshjälpmedel som helt tar bort behovet av att schemalägga enskilda remisser manuellt, genom att tillhandahålla ett användarvänligt sätt för personal att triagera ett stort antal remisser direkt. Personalen avgör om programmets förslag ser bra ut och kan sedan genom ett klick boka in tiotals remisser åt gången.  

Boka demo

Jag vill veta mer om Zymego

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.