Sjukvården förtjänar avlastning

Zymego hjälper sjukvården att nå full kapacitet - genom automatisering.

 • Fyller tomma tider
 • Optimerar bokningsprocesser
 • Minskar administration
 • Ökar intäktsflöden
 • Ger högre patientnöjdhet
 • Minskar dolda kostnader
Tack för ditt intresse. Ladda ner vår guide nedan:
Ladda ner
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Våra samarbetspartners

Vi valde Zymego för att de är unika i sitt slag: inget annat företag på marknaden erbjuder liknande tjänster. Nu kan våra patienter enkelt byta tider och få erbjudanden om tider med kort varsel. Det är väldigt smidigt, inte minst på helgerna när patienter ofta avbokar. För CK Kirurgi innebär färre tomma tider och minskad administration både stora ekonomiska fördelar och ett värde för patienterna att kunna få snabbare hjälp genom tjänsten.

 • Färre tomma tider
 • Minskad aministration
 • Patienter får snabbare hjälp

Malin Lundberg
Vice VD, CK Kirurgi

Med Zymego minskade antal lediga tider och vi behövde inte ringa in patienter med kort varsel för att fylla tider. Samtidigt minskade antalet telefonsamtal för om- och avbokningar, vilket resulterade i flera telefontider för övriga patienter med brådskande ärenden. Patienterna uppskattade möjligheten att få en tidigare tid och att kunna omboka tider utanför mottagningens öppettider. Det tyckte även att tjänsten var tydlig och lätt att använda.

 • Behövde inte ringa in patienter med kort varsel
 • Färre telefonsamtal
 • Nöjda patienter

Sima Niklund
Verksamhetschef, Aleris Axesshuset

Zymego Now

Låt Zymego tillsätta  alla avbokingar - automatiskt

Mellan 5–15% av alla vårdbesök ställs in på grund av sena avbokningar och uteblivna patienter.  
Med Zymego Now tillsätts avbokade och otillsatta tider  automatiskt - systemet är med andra ord helt självgående.

 • Ger patienter kortare väntetid
 • Minskar administration för vårdpersonal
 • De flesta tider som erbjuds accepteras inom 60 sekunder
Läs mer

Zymego Triage

Triagering med hjälp av AI

Vårdpersonal tvingas lägga upp till 60% av sin tid på administration. Triagering och schemaläggning av remisser är särskilt tidskrävande. Med hjälp av smarta algoritmer och AI automatiserar vi hela processen, från prioritering till bokning.

 • Avlastar personal från administration
 • Mer tid för patientnära arbete
 • Bättre tidsallokering
Läs mer

Zymego Lobby

Betalning och ankomstregistrering
direkt i mobilen

Betalning och manuell ankomstregistrering i en reception tar onödig tid från både patienter och personal.
Vi underlättar för alla med betalning och ankomstregistrering direkt i mobilen.

 • Avlastar personal i reception
 • Förenklar för patienter
 • Möjliggör bättre resursallokering
Läs mer

Zymego lovar dig

Att vi underlättar vardagen för vårdpersonal

Zymego lovar dig

Låt systemen prata med varandra

Trött på IT-system som tar månader att lära sig? Vår plattform kommunicerar direkt med journal- och bokningssystem, så att personalen kan ägna sig åt annat.

Vill du veta mer? Boka demo med oss.

Trött på IT-system som tar månader att lära sig? Vår plattform kommunicerar direkt med journal- och bokningssystem, så att personalen kan ägna sig åt annat.

Boka demo

Vi förstår era problem, vi ser dem dagligen

Därför har vi byggt en lösning som gör skillnad för vården -  på riktigt

Intresserad av hur Zymego kan hjälpa din organisation?

Ta kontakt

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om hur våra lösningar fungerar.

Vad krävs av oss som mottagning vid implementering av Zymego Now?

Mottagningen behöver fylla i ett kortare formulär med information om hur systemet ska behandla olika bokningstyper. Ni behöver även hänvisa till Zymegos webbportal i kallelser, på er hemsida, i telefonsvarare och via information på mottagningen. Om ni är anslutna till en app där patienter kan boka tider, så rekommenderar vi att information om Zymego Now och länk till webbportalen läggs till i appen.

Hur kan systemen vara helt automatiserade?

Automatisering möjliggörs genom integration med det journalsystem som används. Vi har i nuläget en integrationer med journalsystemen WebDoc och TakeCare. För andra journalsystem så krävs det att vi sätter upp en ny integration, vilket de flesta system på marknaden idag har stöd för. 

Hur kan vi vara säkra på att rätt patienter från väntelistan matchas till rätt tider med Zymego Now?

Information om varje patients bokade tider hämtas från journalsystemet genom en integration. Genom integrationen hämtar Zymego även nödvändig information för att kunna matcha rätt patienter till rätt tider. Tack vare vår avancerade matchningsfunktion kan vi säkerställa korrekt matchning.

Hur arbetar ni med hantering av personuppgifter och datasäkerhet?

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och samarbetar med europeiska IT-leverantörer för kryptering och lagring av personuppgifter. Zymego har utvecklats med ett stort fokus på datasäkerhet och följer kontinuerligt de senaste säkerhetsrekommendationerna. Vi hanterar endast bokningsdata.

Vad skiljer Zymego Now ifrån 1177?

1177 har ingen funktionalitet för att automatiskt tillsätta avbokade tider. 1177 avlastar därför inte bokningspersonal på samma sätt som Zymego och ger heller inte patienter möjlighet till kortare väntetid. 

Vad krävs rent tekniskt vid implementering av Zymego Now?

För användare av Webdoc och TakeCare: Vi har en integration mot journalsystemen WebDoc och TakeCare. Detta innebär att mottagningar som använder WebDoc kan kopplas upp till Zymego Now så snart formuläret som avser bokningstyper är ifyllt.

För användare av andra journalsystem: Plattformen behöver integreras med det journalsystem som används, något de flesta journalsystem på marknaden idag har stöd för. Om journalsystemet är webbaserat så sköter vi allt tekniskt arbete relaterat till integrationen. Om journalsystemet körs on-premise (dvs. en lokal installation av systemet) kan det krävas att IT-avdelningen är involverad i integrationsarbetet i viss utsträckning. För mottagningar som använder ett journalsystem vars drift sköts av regionen, så behöver regionen ge oss tillåtelse att integrera. Tillåtelse att integrera ges normalt efter att regionen har stämt av behovet med berörd mottagning/mottagningar. 

Alla patienter har inte BankID. Hur resonerar ni kring det? 

Av säkerhetsskäl krävs elektronisk identifiering såsom BankID. Syftet är att säkerställa att uppgifter om en patients vårdbesök inte hamnar hos fel person. 

75% av befolkningen har enligt Inera använt BankID för att logga in i 1177:s portal, och för varje år som går blir äldre patienter alltmer digitala. Covid-19 pandemin har accelererat denna utveckling. I övrigt är plattformen utformad för att passa så många patientgrupper som möjligt, oavsett ålder och digital vana. 

Vilka betalmetoder erbjuds i Zymego Lobby? 

Vi erbjuder betalning med Swish och kortbetalning.

Behöver jag en fysisk betalterminal på min mottagning för Zymego Lobby?

Nej, allt sker digitalt i vår webbportal genom integration med journalsystem och databas för frikort.

Jag vill implementera Zymego Triage. Hur gör jag?

Vi behöver först säkerställa att journalsystemet ni använder har rätt stöd för integration. Därefter kan vi antingen använda oss av er befintliga databas av remisser och bokningsdata eller bygga upp en ny databas. Programmets förslag på triagering och schemaläggning bygger på algoritmer och historiskt data. Förenklat kan man säga att desto mer data programmet får, desto mindre behöver ni göra eftersom träffsäkerheten ökar.

Behöver jag aldrig hantera remisser med Zymego Triage? 

Jo en viss hantering krävs, men tiden det tar minskar avsevärt. Zymego Triage är ett bokningshjälpmedel som helt tar bort behovet av att schemalägga enskilda remisser manuellt, genom att tillhandahålla ett användarvänligt sätt för personal att triagera ett stort antal remisser direkt. Personalen avgör om programmets förslag ser bra ut och kan sedan genom ett klick boka in tiotals remisser åt gången.  

Boka demo

Jag vill veta mer om Zymego

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.