Automatisk tillsättning av avbokade tider

Zymego

Now

Ingmar Veinberg
Chief Medical Officer

Mellan 5–10% av alla besök ställs in på grund av sena avbokningar och uteblivna patienter, vilket gör att att hundratusentals tider står tomma. De avsatta resurser, i form av personal och lokaler, som på så sätt går till spillo kostar tandvården hundratals miljoner varje år.

Vår lösning är ett självgående system som tillsätter avbokade och lediga tider. Hela flödet, från att patienter loggar in i webbportalen till att avbokade tider bokas in, är helt automatiserat.

Fyller tomma tider

Zymego tillsätter avbokade och otillsatta tider automatiskt, genom en digital väntelista. Utöver att ställa sig i kö för att få en tidigare tid, kan patienter även avboka och omboka sina besök i portalen. 

Kortare väntetid

Många patienter upplever att långa väntetider i tandvården är ett stort problem. Genom att få erbjudanden om avbokade tider kan patienter få kortare väntetid, vilket leder till ökad patientnöjdhet. 

Inget manuellt arbete

Systemet kan enkelt kopplas upp till mottagningen och fungerar därefter helt automatiskt. Tillsättning av avbokade tider, samt ombokning och avbokning, sköts automatiskt av systemet. 

Mindre administration

Genom automatisering avlastar systemet personal från administrativt arbete, vilket ger mer patienttid, en välbehövlig paus, eller att tid för komma ikapp med andra arbetsuppgifter.

Integration med journalsystem

Zymego Now automatiseras genom integration med journalsystem. Detta innebär att personalen inte behöver lära sig ett nytt system, eftersom Zymego kommunicerar direkt med journalsystemet. 

Säker hantering av data

Zymego har utvecklats med ett stort fokus på datasäkerhet. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och samarbetar med europeiska IT-leverantörer för kryptering och lagring. 

Lösningar som frigör tid inom tandvården

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om hur våra lösningar fungerar.

Vad krävs av oss som mottagning vid implementering av Zymego Now?

Mottagningen behöver fylla i ett kortare formulär med information om hur systemet ska behandla olika bokningstyper. 
Ni hänvisar till Zymegos webbportal på er hemsida/bokningsportal, i telefonsvarare, via information på mottagningen och i eventuella kallelser. Om ni är anslutna till en app där patienter kan boka tider, så rekommenderar vi att information om Zymego Now och länk till webbportalen läggs till i appen.

Hur kan systemet vara helt automatiserat?

Automatisering möjliggörs genom integration med det journalsystem eller bokningssystem som används. Idag har de flesta journal- och bokningssystem stöd för integrationer. 

Hur kan vi vara säkra på att rätt patienter från väntelistan matchas till rätt tider?

Information om varje patients bokade tider hämtas från journalsystemet genom en integration. Genom integrationen hämtar Zymego även nödvändig information för att kunna matcha rätt patienter till rätt tider. Tack vare vår avancerade matchningsfunktion kan vi säkerställa korrekt matchning.

Hur arbetar ni med hantering av personuppgifter och datasäkerhet?

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och samarbetar med europeiska IT-leverantörer för kryptering och lagring av personuppgifter. Zymego har utvecklats med ett stort fokus på datasäkerhet och följer kontinuerligt de senaste säkerhetsrekommendationerna. Vi hanterar endast bokningsdata.

Vad skiljer Zymego Now ifrån 1177?

1177 har ingen funktionalitet för att automatiskt tillsätta avbokade tider. 1177 avlastar därför inte bokningspersonal på samma sätt som Zymego och ger heller inte patienter möjlighet till kortare väntetid. 

Vad krävs teknikmässigt vid implementering av Zymego Now?

För privata aktörer: De flesta journalsystem och bokningssystem på marknaden har idag stöd för integrationer. Om systemet är webbaserat så sköter vi allt tekniskt arbete relaterat till integrationen. Om systemet körs on-premise (dvs. en lokal installation av systemet) kan det krävas att IT-avdelningen är involverad i integrationsarbetet i viss utsträckning.

För Folktandvården: För mottagningar som tillhör Folktandvården krävs det att Folktandvården i den region som mottagningen tillhör möjliggör en integration, efter dialog med berörd mottagning/mottagningar.

Alla patienter har inte BankID. Hur resonerar ni kring det? 

Av säkerhetsskäl krävs elektronisk identifiering såsom BankID. Syftet är att säkerställa att uppgifter om en patients vårdbesök inte hamnar hos fel person. 

75% av befolkningen har enligt Inera använt BankID för att logga in i 1177:s portal, och för varje år som går blir äldre patienter alltmer digitala. Covid-19 pandemin har accelererat denna utveckling. I övrigt är plattformen utformad för att passa så många patientgrupper som möjligt, oavsett ålder och digital vana. 

Vilka betalmetoder erbjuder ni i Zymego Lobby?

Vi erbjuder betalning med Swish och kortbetalning.

Behöver jag en fysisk betalterminal på min mottagning för Zymego Lobby?

Nej, allt sker digitalt i vår webbportal genom integration med journal- eller bokningssystem.

Boka demo

Jag vill veta mer om Zymego

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.